design

OEM1

Naše společnost nabízí svým zákazníkům veškeré služby spojené s dodávkou řídicí a automatizační techniky od konzultační činnosti, návrhu, nabídky, implementace, testování a zkušebního provozu až k poprodejním servisním službám a školením personálu odpovídajícím dodanému zařízení a požadavkům zákazníka.

Uplatnění našich výrobků je prakticky ve všech technologiích a procesech s potřebou něco řídit, regulovat, ovládat, získávat data a informace apod., zejména v oblastech řízení jednoúčelových strojů, dále v energetice, teplárenství, vodohospodářství, vzduchotechnice, automobilovém průmyslu a v dalších a dalších oblastech jako např. automatizace technologických procesů, výrobních linek apod.

Při nabídce a dodávce řídícího systému vycházíme důsledně z požadavků zákazníka a z požadavku řízeného procesu. Proto jsou součástí našich služeb konzultace které umožní zákazníkovi ve vhodné fázi projektu zvolit požadované parametry řídícího systému tak, aby dosáhl nejlepšího poměru výkonu a ceny.

Hlavní aktivity firmy DevCom jsou realizovány formou dodávek „na klíč“ nebo formou subdodávek pro renomované firmy (generální dodavatele).

DevCom spolupracuje s mnoha českými společnostmi a Vysokými školami (ČVUT Praha) především v oblasti výzkumu a vývoje.