Devcom logo electronics 2019 RGB

DevCom spol. s r.o. byla založena v roce 1999 absolventy Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha. Společnost vstoupila na trh se záměrem vyvíjet a vyrábět přístroje pro automobilový průmysl (HW / SW pro OBD, OBD II a E-OBD automobilové diagnostiky , testování CANBUS a IOT řešení) a letecký průmysl (analogové / digitální konvertory).

Během několika let úspěšného fungování se vedení společnosti rozhodlo diverzifikovat své vývojové a výrobní kapacity s rozšířením o další průmyslová odvětví. Malá, ale dynamická a flexibilní firma začala vyrábět více leteckých a vojenských zařízení. V současné době společnost vyrábí vlastními kapacitami několik typů navigačních přístrojů, digitálních displejů, EHSI, analogových / digitálních převodníků včetně ruského / amerického systému a systému monitorování HW / SW pro civilní i vojenské letadla . Tato zařízení splňují náročné normy MIL-STD a RTCA / DO, což znamená, že jsou schopné poskytovat maximální výkon za extrémních podmínek. Jako subdodavatel se společnost podílí na úspěšném vývoji a nasazení kompletního systému pozemní navigace pro modernizované tanky T72 M4 Armády České republiky

V segmentu průmyslové automatizace INDUSTRY 4.0 se společnost zaměřuje na dodávky komplexních řešení dle přání zákazníka v odvětví. Pilotním programem je vývoj a výroba jednodeskových řídících počítačů a operátorských panelů. Rovněž vyvíjí a vyrábí GSM / GPS komunikační zařízení, která se většinou používají pro sledování, protokolování a přenos dat v segmentu Security.

DevCom se také specializuje na architekturu HW a SW a zakázkový design, který uspokojuje jednak zákazníky společnosti a dále i OEM projekty  využívající Compact PCI Design, VHDL Design, PCB Orcad Design, stejně jako digitální designy, FPGA Design, dsign prototypů, design smíšených signálů, bezdrátový dsign, design obvodů baterií a Embedded Design mikroprocesorů.

V rámci zvyšování konkurenceschopnosti byla přijata klíčová strategie zajištění maximální spokojenosti zákazníka, s čímž souvisí i neustálá snaha o zvyšování kvality našich produktů a služeb. Jednou z cest, jak toho chceme dosáhnout je i právě probíhající proces zavádění systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2000. Součástí této strategie je i stálá kooperace s odbornými katedrami ČVUT Praha, jejímž výsledkem je uplatnění nejnovějších technologií a poznatků při vývoji našich produktů a zkrácení inovačního cyklu u stávajících výrobků.

ISO 9001 2008 logo RGB 1RTCA logo finalMILSTANDARDSTwo

Používáme systém jakosti ISO 9001:2000, jsme hrdým členem organizace RTCA.org Alliance a přístroje splňují náročné normy MIL-STD.