Souhlas se zpracováním osobních údajů

                                                                   Devcom logo electronics 2019 RGB

Uvedením osobních údajů prostřednictvím a dle návodu na www.devcom.cz dávám společnosti DevCom s. r. o., IČ: 25787594, se sídlem Božanovská 844/10, Praha 9, 19300,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C., vl. 70243 (dále také „společnost“), jako správci údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k shromažďování, uchovávání a zpracování mých osobních údajů, to je jména, příjmení, tituly, datum narození, kontaktní údaje včetně adresy a e-mailové adresy, údaje tykající se mé specializace, případně další potřebné popisné údaje, které jsem společnosti poskytl a které společnost zpracovává v souladu s právními předpisy České republiky, a to na dobu 10-ti let od poskytnutí souhlasu. Poskytnuté osobní údaje budou společností zpracovány za účelem registrace na www.devcom.cz, informování o novinkách a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách společnosti.

Beru na vědomí, že mám práva dle § 11 až § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese DevCom s. r. o. a.s. odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Současně potvrzuji, že jsem byl/a při udělení tohoto souhlasu zástupcem Správce informován/a o všech podmínkách zpracování mých osobních údajů požadovaných zákonem o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 4 a 11 odst. 1 včetně informací o dobrovolnosti poskytnutí údajů a o právech spojených se zpracováním mých osobních údajů, zejména právu přístupu k mým osobním údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu žádat vysvětlení či odstranění závadného stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Tímto současně uděluji Správci svůj předchozí souhlas se zasíláním jeho obchodních sdělení o nabídkách jeho produktů nebo služeb na mou adresu elektronické pošty v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochybností o dodržování povinností DevCom s. r. o. se mohu na tuto společnost obrátit, případně s podnětem mohu kontaktovat i přímo Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Souhlas příjemce se zasíláním obchodních sdělení
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlášení k zpracování osobních údajů
Prohlášení o použití cookies
Ochrana Soukromí