Zásady ochrany osobních údajů

DevCom s.r.o. se zabývá otázkami ochrany soukromí, a proto vás chceme seznámit s tím, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy v souvislosti s informacemi, které my nebo naši poskytovatelé služeb shromažďujeme prostřednictvím webových stránek nebo webového majetku (patří sem např. mobilní webové stránky nebo aplikace), které provozujeme a kontrolujeme, a ze kterých přistupujete k těmto zásadám ochrany osobních údajů (všechny jsou hromadně označovány jako „stránky“). Poskytnutím osobních informací nebo používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ
Informace, které poskytnete
Některé oblasti stránky vás mohou požádat o zadání osobních informací, abyste mohli využívat dané funkce (jako je odběr novinek, reportování nežádoucích účinků nebo zaslání objednávky) nebo se účastnit konkrétní aktivity. Budete informování o tom, které informace jsou povinné a které volitelné.

Můžeme kombinovat informace, které zadáte, s jinými informacemi, které jsme od vás získali, ať už na internetu nebo mimo něj, včetně např. historie vašich transakcí. Informace můžeme také kombinovat s informacemi o vás, které obdržíme z jiných zdrojů, jako jsou jiné provozní společnosti DevCom s. r. o., veřejně dostupné zdroje informací (včetně informací z vašich veřejně dostupných profilů na sociálních sítích) nebo od jiných třetích stran.

Pasivní shromažďování a použití informací
Při procházení těchto stránek se mohou pasivně shromažďovat určité informace (tedy shromažďovat se, aniž byste informace aktivně poskytovali) pomocí různých technologií. My a naši poskytovatelé služeb (třetí strana) pasivně shromažďujeme a používáme informace různými způsoby, včetně:

- Prostřednictvím vašeho prohlížeče: Určité informace se shromažďují prostřednictvím většiny prohlížečů. Mezi tyto informace patří adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému, stejně jako typ a verze internetového prohlížeče. Můžeme shromažďovat podobné informace, jako např. typ a ID vašeho zařízení, pokud navštěvujete stránky přes mobilní zařízení
- Používání souborů cookie: Soubory cookie jsou části informací uložené přímo v počítači, který používáte. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat údaje jako je typ prohlížeče, čas strávený na stránkách, navštívené stránky a předvolby jazyka. My a naši poskytovatelé služeb používáme tyto informace pro bezpečnostní účely, pro usnadnění navigace, efektivnější zobrazování informací a také pro přizpůsobení stránek na míru prohlížejícímu. Soubory cookie používáme také pro rozpoznání vašeho počítače nebo zařízení, což vám zjednodušuje používání stránek, např. zapamatování obsahu nákupního košíku. Dále soubory cookie používáme pro shromažďování statistických informací o používání stránek, abychom dále vylepšovali jejich design a funkčnost, pochopili, jak je jednotlivci používají, a dokázali vyřešit otázky týkající se těchto stránek. Soubory cookie nám také pomáhají rozhodovat o tom, které reklamy nebo nabídky vás mohou nejvíce zajímat, a zobrazit je při vaší návštěvě stránky. Můžeme je také využít v online reklamě a tím sledovat reakce zákazníků.
Dle pokynů ve svém prohlížeči můžete tyto soubory cookie odmítnout; nicméně, pokud je nepřijmete, může dojít k určitým potížím při používání této stránky. Také nemusíte obdržet naše reklamy nebo jiné nabídky, které se týkají vašich zájmů a potřeb. Pro více informací o souborech cookie navštivte web http://www.allaboutcookies.org/

- Používání souborů cookie technologie Flash: Používáním technologie Adobe Flash (včetně lokálně uložených objektů Flash (dále „Flash LSO“)) vám můžeme, mimo jiné, poskytovat informace šité na míru, usnadnit vám trvalý přístup ke stránkám a jejich užívání, stejně jako shromažďovat a uchovávat informace o používání stránek. Pokud nechcete Flash LSO ukládat na počítači, můžete si upravit nastavení přehrávače Flash a blokovat ukládání Flash LSO pomocí nástrojů obsažených v panelu nastavení úložiště webových stránek. Flash LSO můžete také ovládat pomocí panelu nastavení globálního úložiště a podle pokynů (které mohou obsahovat instrukce vysvětlující např. jak smazat existující Flash LSO (označované jako „informace“ na webu společnosti Macromedia), jak zabránit uložení Flash LSO na počítači bez vyzvání a (pro Flash Player 8 a novější) jak zablokovat Flash LSO, které nedodává provozovatel stránek, na nichž se právě nacházíte). Vezměte, prosím, na vědomí, že nastavení přehrávače Flash Player a zamezení nebo omezení přijímání Flash LSO může omezit nebo narušit funkčnost některých aplikací Flash, včetně např. aplikace Flash používané v souvislosti se stránkami nebo online obsahem.
- Používání pixelových tagů, webových majáků, čistých GIFů nebo podobných technologií: Ty se mohou použít v souvislosti s některými stránkami a emailovými zprávami ve formátu HTML mimo jiné pro sledování činnosti uživatelů stránek a příjemců emailu, hodnocení úspěchu marketingových kampaní a tvorbu statistik o využívání stránek a míře odezvy.
- Online behaviorální reklamy: Používání souborů cookie, pixelových tagů, webových majáků, čistých GIFů nebo podobných technologií umožňuje prodejcům (třetím stranám) zobrazovat reklamu o našich produktech a službách při návštěvě našich stránek nebo jiných webových stránek nebo webového majetku přes internet. Tito prodejci mohou na stránkách nebo v rámci webového majetku umístit pixelové tagy, webové majáky, čisté soubory GIF nebo podobné technologie a mohou také umístit nebo rozpoznat soubory cookie třetích stran, když navštívíte naše stránky, jiné webové stránky nebo webový majetek. Mohou používat informace o vašich návštěvách našich stránek a jiných webových stránek nebo webového majetku, a tím poskytovat reklamy o zboží a službách, které vás mohou zajímat.
- Adresa IP: Adresa IP je číslo, které je poskytovatelem internetové služby automaticky přiřazeno počítači, který používáte. Kdykoli uživatel navštíví stránky je automaticky identifikována adresa IP, která je zaznamenána v souborech protokolu spolu s časem návštěvy a konkrétními stránkami, které navštívil. Shromažďování adres IP je na internetu běžnou praxí a automaticky se provádí na mnoha webových stránkách. Adresy IP používáme pro účely jako je výpočet úrovně používání stránky, diagnostika problémů se serverem a správa stránek.
Informace o zařízení: Můžeme shromažďovat informace o vašem mobilním zařízení, jako je např. jedinečný identifikátor zařízení.
JAK POUŽÍVÁME A ZVEŘEJŇUJEME INFORMACE
Informace, které nám poskytnete, používáme a zveřejňujeme tak, jak je popsáno v okamžiku jejich shromáždění.

Informace od vás nebo o vás také používáme:

- k zodpovězení vašich dotazů a splnění vašich požadavků, jako je zasílání dokumentů, které jste si vyžádali, nebo emailových upozornění;
- k zaslání důležitých informací o našem vztahu vůči vám nebo o stránkách, změnách podmínek a zásad a/nebo jiných správních informacích; a
- pro obchodní účely, jako je analýza údajů, audity, vývoj nových produktů, vylepšování webových stránek, zdokonalování produktů a služeb, identifikace trendů používání stránek, personalizace vaší zkušenosti se stránkami představením produktů a nabídek šitých na míru vašim potřebám, stejně jako určení efektivity reklamních kampaní.
Také předáváme informace shromážděné pomocí stránek:

- našim partnerům třetích stran, se kterými sdílíme vlastnictví značky nebo se společně podílíme na propagaci;
- našim poskytovatelům služeb (třetím stranám), kteří poskytují služby, jako je webový hosting a správa, hosting mobilních aplikací, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury, služby IT, služby zákazníkům, emailové služby a služby přímého doručování pošty, zpracování kreditních karet, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb; a
- třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, převodu, transferu nebo jiné dispozice celé společnosti nebo její části, aktiv nebo akcií (a to i v souvislosti s jakýmkoli úpadkovým nebo jiným řízením).
Dále používáme a zveřejňujeme informace shromážděné prostřednictvím stránek, o kterých si myslíme, že jsou důležité, nebo u kterých je to vhodné: (a) jak je povoleno platnými zákony, včetně zákonů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) v souladu s právními postupy; (c) z důvodu reakce na požadavky veřejných a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (d) pro prosazení podmínek; (e) pro ochranu našich aktivit nebo aktivit našich poboček; (f) pro ochranu práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nás a/nebo našich poboček, vás či jiné osoby; a (g) pro zajištění nápravy nebo omezení škod, které můžeme utrpět. S vaším souhlasem můžeme také používat a zveřejňovat informace shromážděné prostřednictvím stránek jinými způsoby.

Také používáme a zveřejňujeme informace shromážděné pasivně, jak je popsáno výše v sekci „Pasivní shromažďování a použití informací,“ a pro jakékoli jiné účely, kromě případů, kdy jsme povinni činit jinak dle příslušných zákonů (např. pokud jsme povinni zacházet s těmito informacemi jako s osobními údaji). Dále můžeme pro jakýkoli účel používat a zveřejňovat informace, které nejsou v podobě umožňující osobní identifikaci. Pokud kombinujeme informace, které neumožňují osobní identifikaci s informacemi, které to umožňují (jako je např. kombinace vašeho jména a geografické polohy), zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními tak dlouho, dokud jsou kombinované.

STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Tyto zásady ochrany osobních údajů se netýkají a my neneseme žádnou odpovědnost za soukromí, údaje nebo jiné postupy třetích stran, včetně jakýchkoli třetích stran provozující jakékoliv stránky nebo webový majetek (mimo jiné např. jakékoli aplikace), které jsou k dispozici prostřednictvím těchto stránek nebo na kterou tyto stránky odkazují. Dostupnost nebo zahrnutí odkazu na jakékoli takové stránky nebo majetek neznamená náš souhlas nebo souhlas k nám přidružených entit.

BEZPEČNOST
Používáme přiměřená organizační, technická a správní opatření pro ochranu nám svěřených osobních údajů. Žádný systém pro přenos dat přes Internet ani systém pro ukládání dat však bohužel nemůže zajistit absolutní bezpečnost. Máte-li důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (pokud máte např. pocit, že byla ohrožena bezpečnost některého vašeho účtu u nás), okamžitě nás, prosím, na problém upozorněte v souladu s obsahem sekce „Kontaktujte nás“, viz níže.

VOLBY A PŘÍSTUP
Možnosti spojené s užíváním a zveřejňováním Vašich osobních údajů/informací.

Můžete si zvolit, k jakým marketingovým účelům budeme vaše osobní údaje využívat.

Můžete si vybrat z následujících variant:

zasílání marketingových sdělení: Pokud již v budoucnu nechcete dále dostávat marketingová sdělení, můžete zrušit jejich zasílání prostřednictvím zasláním emailu na adresu info@devcom.cz. Ve své zprávě, prosím, uveďte své jméno, určete formu(y) marketingového sdělení, které již nechcete dostávat, a zadejte adresu(y), na které bylo sdělení zasíláno. Pokud např. již nechcete dostávat marketingové emaily nebo přímé emaily, sdělte nám to a uveďte nám své jméno a email nebo poštovní adresu.

Sdílení vašich osobních údajů přidruženým společnostem a partnerům (třetím stranám): Pokud si přejete, abychom v budoucnu dále nesdíleli vaše osobní údaje s našimi přidruženými entitami a/nebo partnery (třetími stranami) pro jejich marketingové účely, můžete toto sdílení zrušit prostřednictvím zasláním emailu na adresu info@devcom.cz. Ve své odpovědi, prosím, uveďte, že dále již nesmíme sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými entitami a/nebo partnery (třetími stranami) pro jejich marketingové účely, a sdělte své jméno a emailovou adresu.
Vaši žádost nebo žádosti se budeme snažit vyřídit co nejdříve. Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud nebudete chtít dostávat žádné další materiály (jak je popsáno výše), nebudeme moci odstranit vaše osobní informace z databází našich přidružených entit, kterým jsme již vaše osobní informace sdělili (tj. kterým jsme je již předali před datem vaší žádosti o ukončení rozesílání marketingových materiálů). Vezměte, prosím, také na vědomí, že pokud zrušíte zasílání zpráv souvisejících s marketingem, můžeme vám nadále zasílat důležité transakční a administrativní zprávy, jejichž zasílání nemůžete zrušit.

JAK ZÍSKAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM INFORMACÍM NEBO JE ZMĚNIT ČI SMAZAT
Pokud chcete zkontrolovat, změnit, aktualizovat nebo smazat osobní informace, které jste prostřednictvím stránek poskytli, prosím, obraťte se na nás prostřednictvím zasláním emailu na adresu info@devcom.cz. . Vaši žádost se budeme snažit vyřídit co nejdříve.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
Vaše osobní informace uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách, s výjimkou případů, kdy příslušné zákonné předpisy vyžadují nebo dovolují delší časové období uchování informací.

POUŽITÍ STRÁNEK NEZLETILÝMI
Stránky nejsou určeny osobám mladším 13 let a požadujeme, aby tito jednotlivci neposkytovali osobní informace prostřednictvím těchto stránek.

PŘESHRANIČNÍ PŘENOS
Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, ve které k tomu máme možnost, nebo kde máme poskytovatele služeb, a používáním našich stránek nebo poskytnutím souhlasu (pokud to vyžaduje zákon) souhlasíte s přenosem informací do zemí mimo zemi svého bydliště, včetně Spojených států, kde mohou platit jiná pravidla ochrany osobních údajů, než ve vaší zemi.

DŮVĚRNÉ INFORMACE
Pokud to nebudeme specificky požadovat nebo vás k tomu nevyzveme, žádáme vás, abyste nám neposílali a nezveřejňovali žádné důvěrné osobní údaje (např. informace týkající se rasového nebo etnického původu, politické názory, vyznání nebo jiného přesvědčení, zdraví, trestní minulosti nebo členství v odborech) prostřednictvím této stránky ani jiným způsobem. V případech, kdy vás požádáme nebo vyzveme k poskytnutím důvěrných informací, učiníme tak s vaším výslovným souhlasem.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit. Podívejte se, prosím, na údaj „Poslední aktualizace“ v dolní části této stránky pro informaci, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy upraveny. Jakékoli změny v našich Pravidlech nabývají účinnosti dnem, kdy je revidovaná verze zásad ochrany osobních údajů zveřejněna na webových stránkách. Používáním těchto stránek po zveřejnění těchto změn znamená, že souhlasíte s revidovanou verzí těchto zásad. Tato Politika ochrany soukromí byla naposledy aktualizovaná 20. května 2014.

KONTAKTUJTE NÁS
Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás následovně:

Poštou: DevCom s.r.o., Božanosvká 844/10, 193 00 Praha 9
Telefonicky:  +420 284 860 938
Emailem: info@devcom.cz

Souhlas příjemce se zasíláním obchodních sdělení
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlášení o použití cookies