Rozšíření výrobní kapacity

Ve výrobě DevCom jsme na začátku roku výrazně navýšili kapacitu díky přidání nové automatické osazovací linky. V praxi to znamená rychlejší a efektivnější výrobní procesy pro naše i zákaznické výrobky.