DevCom s.r.o. se zabývá otázkami ochrany soukromí, a proto vás chceme seznámit s tím, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy v souvislosti s informacemi, které my nebo naši poskytovatelé služeb shromažďujeme prostřednictvím webových stránek nebo webových služeb (patří sem např. mobilní webové stránky nebo aplikace), které provozujeme a kontrolujeme, a ze kterých přistupujete k těmto zásadám ochrany osobních údajů (všechny jsou hromadně označovány jako „stránky“). Poskytnutím osobních informací nebo používáním těchto stránek souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

Shromažďování informací pomocí webových stránek a služeb

Informace, které poskytnete

Některé oblasti stránky vás mohou požádat o zadání osobních informací, abyste mohli využívat dané funkce (jako je odběr novinek, hlášení chyb, dotazy, nebo zaslání objednávky) nebo se účastnit konkrétní aktivity. Budete informování o tom, které informace jsou povinné a které volitelné.

Můžeme kombinovat informace, které zadáte, s jinými informacemi, které jsme od vás získali, ať už na internetu nebo mimo něj, včetně např. historie vašich transakcí. Informace můžeme také kombinovat s informacemi o vás, které obdržíme z jiných zdrojů, jako jsou jiné provozní společnosti DevCom s. r. o., veřejně dostupné zdroje informací (včetně informací z vašich veřejně dostupných profilů na sociálních sítích) nebo od jiných třetích stran.

Pasivní shromažďování a použití informací

Při procházení těchto stránek se mohou pasivně shromažďovat určité informace (tedy shromažďovat se, aniž byste informace aktivně poskytovali) pomocí různých technologií. My a naši poskytovatelé služeb (třetí strana) pasivně shromažďujeme a používáme informace různými způsoby, včetně:

 • Prostřednictvím vašeho prohlížeče: Určité informace se shromažďují prostřednictvím většiny prohlížečů. Mezi tyto informace patří adresa MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, verze operačního systému, stejně jako typ a verze internetového prohlížeče. Můžeme shromažďovat podobné informace, jako např. typ a ID vašeho zařízení, pokud navštěvujete stránky přes mobilní zařízení
 • Používání souborů cookie: Soubory cookie jsou části informací uložené přímo v počítači, který používáte. Soubory cookie nám umožňují shromažďovat údaje jako je typ prohlížeče, čas strávený na stránkách, navštívené stránky a předvolby jazyka. My a naši poskytovatelé služeb používáme tyto informace pro bezpečnostní účely, pro usnadnění navigace, efektivnější zobrazování informací a také pro přizpůsobení stránek na míru prohlížejícímu. Soubory cookie používáme také pro rozpoznání vašeho počítače nebo zařízení, což vám zjednodušuje používání stránek, např. zapamatování obsahu nákupního košíku. Dále soubory cookie používáme pro shromažďování statistických informací o používání stránek, abychom dále vylepšovali jejich design a funkčnost, pochopili, jak je jednotlivci používají, a dokázali vyřešit otázky týkající se těchto stránek. Soubory cookie nám také pomáhají rozhodovat o tom, které reklamy nebo nabídky vás mohou nejvíce zajímat, a zobrazit je při vaší návštěvě stránky. Můžeme je také využít v online reklamě a tím sledovat reakce zákazníků. Dle pokynů ve svém prohlížeči můžete tyto soubory cookie odmítnout; nicméně, pokud je nepřijmete, může dojít k určitým potížím při používání této stránky. Také nemusíte obdržet naše reklamy nebo jiné nabídky, které se týkají vašich zájmů a potřeb. Pro více informací o souborech cookie navštivte web http://www.allaboutcookies.org/
 • Používání pixelových tagů, webových majáků, čistých GIFů nebo podobných technologií: Ty se mohou použít v souvislosti s některými stránkami a emailovými zprávami ve formátu HTML mimo jiné pro sledování činnosti uživatelů stránek a příjemců emailu, hodnocení úspěchu marketingových kampaní a tvorbu statistik o využívání stránek a míře odezvy.
 • Online behaviorální reklamy: Používání souborů cookie, pixelových tagů, webových majáků, čistých GIFů nebo podobných technologií umožňuje prodejcům (třetím stranám) zobrazovat reklamu o našich produktech a službách při návštěvě našich stránek nebo jiných webových stránek nebo webového majetku přes internet. Tito prodejci mohou na stránkách nebo v rámci webového majetku umístit pixelové tagy, webové majáky, čisté soubory GIF nebo podobné technologie a mohou také umístit nebo rozpoznat soubory cookie třetích stran, když navštívíte naše stránky, jiné webové stránky nebo webový majetek. Mohou používat informace o vašich návštěvách našich stránek a jiných webových stránek nebo webového majetku, a tím poskytovat reklamy o zboží a službách, které vás mohou zajímat.
 • Adresa IP: Adresa IP je číslo, které je poskytovatelem internetové služby automaticky přiřazeno počítači, který používáte. Kdykoli uživatel navštíví stránky je automaticky identifikována adresa IP, která je zaznamenána v souborech protokolu spolu s časem návštěvy a konkrétními stránkami, které navštívil. Shromažďování adres IP je na internetu běžnou praxí a automaticky se provádí na mnoha webových stránkách. Adresy IP používáme pro účely jako je výpočet úrovně používání stránky, diagnostika problémů se serverem a správa stránek.
 • Informace o zařízení: Můžeme shromažďovat informace o vašem mobilním zařízení, jako je např. jedinečný identifikátor zařízení.

Shromažďování informací pomocí aplikace Troodon OBD

Osobní informace

Nesbíráme žádné osobně identifikovatelné informace (PII), jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, pokud nám je explicitně neposkytnete pro konkrétní funkce aplikace.

Další informace

Můžeme automaticky sbírat nepersonální informace při používání aplikace, jako jsou informace o zařízení, údaje o používání aplikace a technické informace. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem zlepšení funkčnosti a výkonu aplikace.

Jak používáme a zveřejňujeme informace

Informace, které nám poskytnete, používáme a zveřejňujeme tak, jak je popsáno v okamžiku jejich shromáždění.

Informace od vás nebo o vás také používáme:

 • k zodpovězení vašich dotazů a splnění vašich požadavků, jako je zasílání dokumentů, které jste si vyžádali, nebo emailových upozornění;
 • k zaslání důležitých informací o našem vztahu vůči vám nebo o stránkách, změnách podmínek a zásad a/nebo jiných správních informacích; a
 • pro obchodní účely, jako je analýza údajů, audity, vývoj nových produktů, vylepšování webových stránek, zdokonalování produktů a služeb, identifikace trendů používání stránek, personalizace vaší zkušenosti se stránkami představením produktů a nabídek šitých na míru vašim potřebám, stejně jako určení efektivity reklamních kampaní.

Také předáváme informace shromážděné pomocí stránek:

 • našim partnerům třetích stran, se kterými sdílíme vlastnictví značky nebo se společně podílíme na propagaci;
 • našim poskytovatelům služeb (třetím stranám), kteří poskytují služby, jako je webový hosting a správa, hosting mobilních aplikací, analýza dat, zpracování plateb, plnění objednávek, poskytování infrastruktury, služby IT, služby zákazníkům, emailové služby a služby přímého doručování pošty, zpracování kreditních karet, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb; a
 • třetí straně v případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, převodu, transferu nebo jiné dispozice celé společnosti nebo její části, aktiv nebo akcií (a to i v souvislosti s jakýmkoli úpadkovým nebo jiným řízením).

Dále používáme a zveřejňujeme informace shromážděné prostřednictvím stránek, o kterých si myslíme, že jsou důležité, nebo u kterých je to vhodné: (a) jak je povoleno platnými zákony, včetně zákonů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (b) v souladu s právními postupy; (c) z důvodu reakce na požadavky veřejných a vládních orgánů, včetně veřejných a vládních orgánů mimo zemi vašeho trvalého pobytu; (d) pro prosazení podmínek; (e) pro ochranu našich aktivit nebo aktivit našich poboček; (f) pro ochranu práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nás a/nebo našich poboček, vás či jiné osoby; a (g) pro zajištění nápravy nebo omezení škod, které můžeme utrpět. S vaším souhlasem můžeme také používat a zveřejňovat informace shromážděné prostřednictvím stránek jinými způsoby.

Také používáme a zveřejňujeme informace shromážděné pasivně, jak je popsáno výše v sekci „Pasivní shromažďování a použití informací,“ a pro jakékoli jiné účely, kromě případů, kdy jsme povinni činit jinak dle příslušných zákonů (např. pokud jsme povinni zacházet s těmito informacemi jako s osobními údaji). Dále můžeme pro jakýkoli účel používat a zveřejňovat informace, které nejsou v podobě umožňující osobní identifikaci. Pokud kombinujeme informace, které neumožňují osobní identifikaci s informacemi, které to umožňují (jako je např. kombinace vašeho jména a geografické polohy), zacházíme s kombinovanými údaji jako s osobními tak dlouho, dokud jsou kombinované.

Stránky a služby třetích stran

Tyto zásady ochrany osobních údajů se netýkají a my neneseme žádnou odpovědnost za soukromí, údaje nebo jiné postupy třetích stran, včetně jakýchkoli třetích stran provozující jakékoliv stránky nebo webový majetek (mimo jiné např. jakékoli aplikace), které jsou k dispozici prostřednictvím těchto stránek nebo na kterou tyto stránky odkazují. Dostupnost nebo zahrnutí odkazu na jakékoli takové stránky nebo majetek neznamená náš souhlas nebo souhlas k nám přidružených entit.

Bezpečnost

Používáme přiměřená organizační, technická a správní opatření pro ochranu nám svěřených osobních údajů. Žádný systém pro přenos dat přes Internet ani systém pro ukládání dat však bohužel nemůže zajistit absolutní bezpečnost. Máte-li důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (pokud máte např. pocit, že byla ohrožena bezpečnost některého vašeho účtu u nás), okamžitě nás, prosím, na problém upozorněte v souladu s obsahem sekce „Kontaktujte nás“, viz níže.

Volby a přístup k informacím

Možnosti spojené s užíváním a zveřejňováním Vašich osobních údajů/informací.

Můžete si zvolit, k jakým marketingovým účelům budeme vaše osobní údaje využívat.

Můžete si vybrat z následujících variant:

Zasílání marketingových sdělení: Pokud již v budoucnu nechcete dále dostávat marketingová sdělení, můžete zrušit jejich zasílání prostřednictvím zasláním emailu na adresu info@devcom.cz. Ve své zprávě, prosím, uveďte své jméno, určete formu(y) marketingového sdělení, které již nechcete dostávat, a zadejte adresu(y), na které bylo sdělení zasíláno. Pokud např. již nechcete dostávat marketingové emaily nebo přímé emaily, sdělte nám to a uveďte nám své jméno a email nebo poštovní adresu.

Sdílení vašich osobních údajů přidruženým společnostem a partnerům (třetím stranám):Pokud si přejete, abychom v budoucnu dále nesdíleli vaše osobní údaje s našimi přidruženými entitami a/nebo partnery (třetími stranami) pro jejich marketingové účely, můžete toto sdílení zrušit prostřednictvím zasláním emailu na adresu info@devcom.cz. Ve své odpovědi, prosím, uveďte, že dále již nesmíme sdílet vaše osobní údaje s našimi přidruženými entitami a/nebo partnery (třetími stranami) pro jejich marketingové účely, a sdělte své jméno a emailovou adresu.
Vaši žádost nebo žádosti se budeme snažit vyřídit co nejdříve. Vezměte však, prosím, na vědomí, že pokud nebudete chtít dostávat žádné další materiály (jak je popsáno výše), nebudeme moci odstranit vaše osobní informace z databází našich přidružených entit, kterým jsme již vaše osobní informace sdělili (tj. kterým jsme je již předali před datem vaší žádosti o ukončení rozesílání marketingových materiálů). Vezměte, prosím, také na vědomí, že pokud zrušíte zasílání zpráv souvisejících s marketingem, můžeme vám nadále zasílat důležité transakční a administrativní zprávy, jejichž zasílání nemůžete zrušit.

Jak získat přístup k osobním informacím nebo je změnit či smazat

Pokud chcete zkontrolovat, změnit, aktualizovat nebo smazat osobní informace, které jste prostřednictvím stránek poskytli, prosím, obraťte se na nás prostřednictvím zasláním emailu na adresu info@devcom.cz. . Vaši žádost se budeme snažit vyřídit co nejdříve.

Doba uchovávání údajů

Vaše osobní informace uchováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v těchto zásadách, s výjimkou případů, kdy příslušné zákonné předpisy vyžadují nebo dovolují delší časové období uchování informací.

Použití stránek nezletilými

Stránky nejsou určeny osobám mladším 13 let a požadujeme, aby tito jednotlivci neposkytovali osobní informace prostřednictvím těchto stránek.

Přeshraniční přenos

Vaše osobní údaje mohou být uloženy a zpracovány v jakékoli zemi, ve které k tomu máme možnost, nebo kde máme poskytovatele služeb, a používáním našich stránek nebo poskytnutím souhlasu (pokud to vyžaduje zákon) souhlasíte s přenosem informací do zemí mimo zemi svého bydliště, včetně Spojených států, kde mohou platit jiná pravidla ochrany osobních údajů, než ve vaší zemi.

Důvěrné informace

Pokud to nebudeme specificky požadovat nebo vás k tomu nevyzveme, žádáme vás, abyste nám neposílali a nezveřejňovali žádné důvěrné osobní údaje (např. informace týkající se rasového nebo etnického původu, politické názory, vyznání nebo jiného přesvědčení, zdraví, trestní minulosti nebo členství v odborech) prostřednictvím této stránky ani jiným způsobem. V případech, kdy vás požádáme nebo vyzveme k poskytnutím důvěrných informací, učiníme tak s vaším výslovným souhlasem.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit. Podívejte se, prosím, na údaj „Poslední aktualizace“ v dolní části této stránky pro informaci, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy upraveny. Jakékoli změny v našich Pravidlech nabývají účinnosti dnem, kdy je revidovaná verze zásad ochrany osobních údajů zveřejněna na webových stránkách. Používáním těchto stránek po zveřejnění těchto změn znamená, že souhlasíte s revidovanou verzí těchto zásad. Tato Politika ochrany soukromí byla naposledy aktualizovaná 20. května 2014.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás následovně:

Poštou: DevCom s.r.o., Božanosvká 844/10, 193 00 Praha 9
Telefonicky:  +420 284 860 938
Emailem: info@devcom.cz


Prohlášení ke zpracování osobních údajů

Prohlášení k zpracování osobních údajů společnosti DevCom s. r .o., IČ: 25787594 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Článek 1
Předmět

 • Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali o našich povinnostech správce Vašich osobních údajů a Vašich právech při zpracovávání Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním našich webových stránek i práci s osobními údaji v naší společnosti obecně.
 • Jsme společnost DevCom s. r. o., IČ: 25787594, se sídlem Božanovská 844/10, 19300 Praha 9 www.devcom.cz, email pro kontaktování: info@devcom.cz, dle zákona správce údajů, kdy odpovídáme za bezpečné zpracování Vašich osobních údajů.
 • Jste jako fyzická osoba subjektem osobních údajů, které jsou zpracovávány.
 • Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace nebo kombinace informací, která umožní identifikovat konkrétní fyzickou osobu.
 • Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 • Z důvodu toho, že Vám chceme poskytnout nejvyšší možný komfort v užívání našich webových stránek a profesionální servis v oblasti našich marketingových aktivit spolupracujeme na zpracování Vašich osobních údajů v těchto oblastech se společností: ALIVE s.r.o., Kralupská 496/39, 16100 Praha 6, web: www.alivecz.com, IČ: 25721470, společnost zapsána u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 64251. Zpracovatel dbá na pravidla ochrany osobních údajů stejně jako správce údajů.

Článek 2
Účely zpracování osobních údajů

 • Vždy, když budeme chtít Vaše osobní údaje zpracovávat, informujeme Vás z jakého důvodu Vaše osobní informace budeme zpracovávat či pro jaký účel od Vás žádáme souhlas se zpracováním osobních údajů.

Článek 3
Cookies

 • Na našich stránkách jsou používány cookies. Při prvním příchodu na naše stránky budete požádáni o souhlas s jejich užíváním. Cookies jsou drobné soubory, které se ukládají v počítači či jiném zařízení uživatele a je možné jejich prostřednictvím analyzovat data o pohybu a preferencích uživatele na webových stránkách.
 • Naše stránky využívají několik druhů cookies: session cookies, persistent cookies a temporary cookies.
 • „Session cookies“ jsou po zavření prohlížeče smazány a nadále nejsou využívány. Při prohlížení našich webových stránek nám pomáhají přizpůsobovat jejich obsah tak, aby náš web byl pro Vás, co nejefektivnější. Tyto soubory jsou chráněny tak, aby ani před smazáním nemohly být zneužity třetí osobou.
 • „Persistent cookies“ zůstávají uloženy v počítači po delší dobu, pokud je samy nesmažete. Pomáhají nám především rozpoznávat preference našich zákazníků. Patří sem také soubory, které využívá společnost Google k vytváření správ o našem webu tak, abychom jej mohli dlouhodobě úspěšně optimalizovat.
 • Cookies nemají za cíl identifikaci jedince, ale některé údaje, které shromažďují, mohou být považovány za „osobní údaje“, a proto jim poskytujeme ochranu a dbáme na jejich anonymizované používání.
 • Deaktivaci cookies můžete provést v nastavení Vašeho internetového prohlížeče, které se liší dle konkrétního výrobce. Musíme Vás, však upozornit, že deaktivací cookies může dojít k problémům s funkčností našeho webu. Zároveň pokud chcete využít cookies k prohlížení webových stránek, ale po opuštění počítače nechcete cookies dále ponechat v počítači, můžete je prostřednictvím prohlížeče vymazat v nastavení.
 • Pro deaktivaci Google analytics cookies napříč všemi webovými stránkami je možné využít následující opt-out mechaniku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Článek 4
Právní důvody zpracování osobních údajů

 • Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:
 • Udělili jste nám souhlas pro zpracování osobních údajů ke konkrétnímu účelu
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti uložené správci zákonem či orgánem veřejné moci
 • Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či zájmů třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.

Článek 5
Vaše práva

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům. Přístupem k osobním údajům se rozumí právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:
  • účely zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • seznam příjemců nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 • Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů za splnění alespoň jedné z podmínek:
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů při splnění alespoň jedné z podmínek:
  • popíráte přesnost osobních údajů
  • zpracování osobních údajů je protiprávní
  • odmítneme Vaše osobní údaje vymazat a Vy místo toho žádáte omezení jejich použití
  • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • vznesl(a) jste námitku proti zpracování
 • Máte právo na přenositelnost údajů, neboli možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se Váš týkají a jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili. Zároveň máte, pokud požádáte, i právo na to, abychom předali Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné, a to za následujících podmínek: jedná se o zpracování založené na právním důvodu, souhlasu, či smlouvě a zároveň se zpracování provádí automatizovaně. Při vyhovění právu na přenositelnost nesmíme nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob.
 • Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právního důvodu, kdy zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů či třetí strany.
 • Po vznesení námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné, oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Námitku lze vznést i konkrétně proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo automatizovaného profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány, obdobně to platí i u automatizovaného profilování.
 • V případě, že nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo ho kdykoliv odvolat. Pouze nás o tom informujte emailem, dopisem, telefonem či jiným způsobem, který budeme schopni zpracovat.
 • Máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů naší společností u dozorového orgánu: Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111uoou.cz.

Článek 6
Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy jen po dobu nutnou k dosažení účelu, pro který jsme je od Vás či třetí osoby získali nebo po dobu, kterou nám ukládá zákon, že tyto informace musíme uchovávat.
 • Osobní údaje, k jejichž zpracování nám udělíte souhlas, budeme zpracovávat pouze pro účel, ke kterému tento souhlas udělíte, a po dobu, po kterou nám tyto údaje svěříte. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nám prosím dejte na vědomí.

Článek 7
Bezpečnost

 • Nechceme zklamat Vaši důvěru, kterou jste nám projevili předáním Vašich osobních údajů, a proto slibujeme, že budeme dělat vše, co bude v našich silách, abychom Vašim údajům poskytli nejvyšší možnou míru zabezpečení.
 • Vaše údaje budou zpracovávat pouze ti naši zaměstnanci či dodavatelé, kteří je nutně potřebují ke své činnosti tak, abychom Vám mohli vždy poskytnout ty nejlepší služby a zboží. Ostatní zaměstnanci k Vašim údajům nebudou mít přístup.
 • Současně je pro nás samozřejmostí nejvyšší možná míra technického zabezpečení, kterou budeme neustále zvyšovat tak, abychom mohli Vašim osobním údajům vždy poskytnout nejvyšší standard bezpečnosti.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost DevCom s. r. o. věnuje ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách www.devcom.cz (dále jen stránky) zvýšenou pozornost a vynakládá maximální úsilí k tomu, aby osobní údaje, poskytnuté návštěvníky těchto stránek, byly chráněny. V případě, že společnost DevCom s. r. o. bude mít právo zpracovávat osobní údaje, bude tak činit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České republiky. Bez výslovného souhlasu návštěvníků těchto stránek však ke zpracování osobních údajů nedojde, souhlas se zpracováním osobních údajů bude po návštěvnících žádán vždy před tím, než k jejich poskytnutí dojde. Společnost DevCom s. r. o. vynakládá veškeré možné technické úsilí k tomu, aby osobní údaje byly chráněny, a v této souvislosti činí potřebná bezpečnostní opatření.

Další informace o shromažďování osobních údajů

Návštěvníci mohou samozřejmě stránky z velké části využívat bez toho, že by museli poskytovat své osobní údaje. K poskytnutí osobních údajů bude návštěvník vyzván pouze v případě, že by chtěl získat podrobnější informace týkající se konkrétního způsobu řešení jeho případu po medicínské stránce, a i v tomto případě budou žádány osobní údaje pouze, pokud s tím návštěvník vyslovil souhlas, dále v nezbytně nutné míře a pouze k účelu, ke kterému návštěvník dá souhlas. Osobní údaje budou shromažďovány proto, aby bylo možné lépe porozumět problému, se kterým se návštěvník na stránky obrací, informovat o nových produktech, o které by návštěvník mohl mít zájem vzhledem k jeho potřebám, a tím přispět ke kvalitní péči o zdraví toho konkrétního návštěvníka.

Toto prohlášení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění na www.devcom.cz.

Souhlas příjemce se zasíláním obchodních sdělení

Vyplněním příslušného formuláře na www.devcom.cz uděluji společnosti DevCom s. r. o., IČ: 25787594, se sídlem Božanovská 844/10, Praha 9, 19300, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C., vl. 70243, souhlas k tomu, aby využívala shora uvedeného emailového kontaktu na moji osobu za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoliv a zdarma odvolat prostřednictvím příslušného formuláře na www.devcom.cz

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uvedením osobních údajů prostřednictvím a dle návodu na www.devcom.cz dávám společnosti DevCom s. r. o.IČ: 25787594, se sídlem Božanovská 844/10, Praha 9, 19300,  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C., vl. 70243 (dále také „společnost“), jako správci údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k shromažďování, uchovávání a zpracování mých osobních údajů, to je jména, příjmení, tituly, datum narození, kontaktní údaje včetně adresy a e-mailové adresy, údaje tykající se mé specializace, případně další potřebné popisné údaje, které jsem společnosti poskytl a které společnost zpracovává v souladu s právními předpisy České republiky, a to na dobu 10-ti let od poskytnutí souhlasu. Poskytnuté osobní údaje budou společností zpracovány za účelem registrace na www.devcom.cz, informování o novinkách a nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách společnosti.

Beru na vědomí, že mám práva dle § 11 až § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese DevCom s. r. o. a.s. odvolat, že mám právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

Současně potvrzuji, že jsem byl/a při udělení tohoto souhlasu zástupcem Správce informován/a o všech podmínkách zpracování mých osobních údajů požadovaných zákonem o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 4 a 11 odst. 1 včetně informací o dobrovolnosti poskytnutí údajů a o právech spojených se zpracováním mých osobních údajů, zejména právu přístupu k mým osobním údajům a právu na jejich opravu, jakož i o právu žádat vysvětlení či odstranění závadného stavu podle § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

Tímto současně uděluji Správci svůj předchozí souhlas se zasíláním jeho obchodních sdělení o nabídkách jeho produktů nebo služeb na mou adresu elektronické pošty v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. V případě pochybností o dodržování povinností DevCom s. r. o. se mohu na tuto společnost obrátit, případně s podnětem mohu kontaktovat i přímo Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.