Homepage OEM

DevCom OEM

DevCom s. r. o. nabízí svým zákazníkům veškeré služby spojené s dodávkou řídicí, automatizační a komunikační techniky v odvětvích: Automotive, Letectví, Doprava, Zdravotnictví, Průmysl 4.0, Robotika, AI, IoT, Telematika, Domácnost, Energetika a Zemědělství.  Uplatnění našich výrobků je prakticky ve všech technologiích a procesech s potřebou něco říditregulovatovládatzískávat data a informace, zejména v oblastech řízení jednoúčelových strojů, dále v energeticeteplárenstvívodohospodářstvívzduchotechniceautomobilovém průmyslu, automatizaci technologických procesů a výrobních linek.

Při nabídce a dodávce řídícího systému vycházíme důsledně z požadavků zákazníka a z požadavku řízeného procesu. Proto jsou součástí našich služeb konzultace, které umožní zákazníkovi ve vhodné fázi projektu zvolit požadované parametry řídícího systému tak, aby dosáhl nejlepšího poměru výkonu a ceny.

Hlavní aktivity společnosti DevCom s. r. o. jsou realizovány formou dodávek „na klíč“ nebo formou subdodávek pro renomované firmy (generální dodavatele).

CST021-C02-N03-8xSFP-2xRJ.png
CST021 C02 N03 3xSFP F