DevCom

Vývoj elektroniky a software

Vývoj elektroniky

Poskytujeme služby vývoje a návrhu zařízení dle požadavků zákazníka od počáteční specifikace až po finální produkt. Jsme schopni zajistit služby v oblasti návrhu elektroniky, mechaniky, softwaru včetně celkové výroby jak mechanických komponent, tak kompletního osazení a oživení výrobků.

Dále se specializujeme na poskytování služeb osazování desek plošných spojů metodou SMT i klasickou metodou, včetně možnosti oživení vyrobených zařízení. K dispozici máme horkovzdušné a pájecí stanice stanici a vybavení pro reballing BGA pouzder.

Vývoj nového výrobku

Před samotným zařazením nového výrobku do masové výroby je zapotřebí řady prototypů. Osazujeme je buďto ručně, v případě malého počtu součástek a nenáročného letování, nebo na automatech výrobní linky pro SMT.

  1. Tvorba studie providitelnosti
  2. Vypracování a vzájemné potvrzení zadání
  3. Ověření výrobou funkčního vzoru
  4. Opětovná konzultace se zákazníkem
  5. Zpracování konkrétního návrhu zařízení včetně návrhu plošného spoje.
  6. Osazení ověřovací série (typicky 5-20ks)
  7. Výroba první série a ověření dostatečné tolerance a případné výrobní vady
  8. Výroba testovacího přípravku pro testování osazených desek
  9. Součástí nabídky služeb je i podpora výrobku, tedy hledání náhrad a další verze v průběhu životnosti výrobku na trhu

Od těchto postupů se pak i odvíjí rychlost a cena celého vývoje. Obvyklé množství prototypů závisí na složitosti a dobře definovaném zadání. Typicky se pohybuje od jedné do pěti verzí. Vždy platí, že je lepší strávit více času vypracováním zadání než měnit požadavky za „běhu“.