Czech eUltimate Workshop 2022

V únoru 2022 jsme se zúčastnili workshopu pro projekt eUltimate, zabývající se oborem elektrifikované autobusové dopravy, jejího vývoje a budoucnosti. Projekt vede Polytechnická univerzita v Katalánsku, mimo jiné ve spolupráci s ČVUT.

Jako firma zabývající se mimo jiné výzkumem procesů komunikace s řídicími jednotkami vozidel jsme v rámci projektu prováděli analýzu měřitelných telematických a diagnostických parametrů. Zabývali jsme se možnostmi sledování výkonnosti a stavu městských autobusů, konkrétně modelů MAN Lion’s City a Iveco Dekstra LF38 s pohonem CNG.

Pro prvotní analýzu jsme využili možnosti vlastního přístroje TSPro Color, pro další testování a sběr telematických dat byly do několika vybraných autobusů nasazeny přístroje TS02-110 OBD Head. Právě takovéto dlouhodobé monitorování vozidel je v současnosti velice žádanou službou, především z hlediska sledování provozních nákladů a plánování provozu vozidel. Dlouhodobě může monitorování k přispět k významnému zvýšení efektivity logistických a dalších transportních systémů. Zároveň se může dlouhodobé sledování parametrů vyplatit i pro servisy, a to například v případech, kde je potřeba odhalit sporadickou závadu vozidla.

Záznam z workshopu je možné najít níže, více informací pak najdete na webových stránkách projektu.